30 apr. 2010

Ibland känner man för lite hårdslöjd! Sometimes one feels like doing some hard sloyd!


Då tar man fram sina väl undanstoppade verktyg, tex. den lilla yxan och sätter upp verkstad i hörnet med bra ljus.
Then one takes out the well tucked away tools, eg. the small ax and set up workshop in the corner with the good light.


14st naturvuxna krokar, varav tre i form av Frej.
14 pcs of naturally grown hooks, three of which in the form of Frey.


Det gäller att hålla det enkelt, enhandstving och drillborr och en plankebit så man inte borrar i pallen.
It is all about keeping it simple, one-hand clamp, a drill, and a piece of plank so you wont drill in the stool.


Provexemplar på möjlig örhängesdisplay till museibutik.
Test of possible earring display to the museum store.

29 apr. 2010

We need results!


Jahaa! Ska man ha gjort färdigt alla terminens skoluppgifter och lämnat in dem innan man kan få examensuppgiften!? Jaja, men då sätter vi väl igång då. Det blev en studie i Munkabälte, fast på ett lite nytt sätt, inga mormoraktiga dukar här inte!
Oh! Should I have completed all the semester school assignments and submitted them before I can get the exam assignment!? Well , let's get started then. It was a study in Munkabälte (swedish name of aweaving technique...) , though in a slightly new way, no grandmother tablecloths here!


Det lilla provet i mohairgarn kunde nästan nå runt min modellgubbe och fick därför illustrera min idé att man kan använda munkabälte till mysiga sjalar.
The small sample in mohair yarn could almost reach around my model man and therefore got to illustrate my idea that one can use the technique of Munkabälte for cozy scarves.


Eller så kan man anspela på Big Knit-trenden med lite Big Weave och jobba med tjockt ullgarn.
Or one could allude to the Big Knit-trend with a little Big Weave and work with thick wool yarn.

Result I say!!!

Javisst. Såhär blev min blodfrossa!
Min ofärdiga tolkning av en Hedeby/Birkaklänning. Birkadelarna i siden fattas...