20 maj 2010

We need results!

Jag har jobbat med applikation och intarsiabroderi till ett examensprojekt i skolan, mitt projekt handlade om att ta fram inspirationsmaterial till en kurs. Vi behövde inte ha färdiga "produkter", som det heter på min utbildning, men jag kände att jag behövde avslut + att jag kan använda pungarna på evenemang om jag känner för det.
De är inga kopior av något som helst, det finns väldigt lite bevarade exemplar från medeltiden men teknikerna var vanliga, det vet man från bevarade bouppteckningar, handelsavtal mm och jag har jobbat så att de ska passa stilmässigt, så jag lät inspirationen flöda! ^_^

I have worked with appliqué embroidery and intarsia embroidery to a exam school project, my project focused on developing inspirational material for a course. We did not have to make "finished products," as it is called in my education, but I felt a need to finish + I can use the pouches at events if I feel like it.
They are no replicas of any kind, there is very little preserved items of this type from the Middle Ages, but the techniques were common, it is known from surviving inventories, trade agreements, etc. and I have worked so that they fit stylistically, and so I let the inspiration flow! ^ _ ^

Röd med vapensköld, intarsiabroderi. Inspirerad av en engelsk pung daterad till 1280.
Gul med blomrosett, applikation kombinerat med nedlagd söm, metalltråd. Rosetten är inspirerad av medeltida kalkmålningar i kyrkor och en medeltida golvplatta på Kulturen i Lund.
Limegrön med rött motiv, intarsiabroderi kombinerat med nedlagd söm, metalltråd. Motivet är inspirerat av en annan medeltida golvplatta på Kulturen i Lund samt medeltida täcken från Sverige och Finland, ca. 12-1500tal.
Red with Coat of Arms, intarsia embroidery . Inspired by an English purse dating to 1280.
Yellow with floral rosette, application combined with a metal wired thread. The rosette is inspired by medieval frescoes in churches and a medieval floor tile at Kulturen in Lund.
Lime green with red motifs, intarsia embroidery combined with a metal wired thread. Inspired by another medieval floor tile at Kulturen in Lund and medieval duvets from Sweden and Finland, ca. 12th - 15th century.

2 kommentarer: