26 nov. 2010

Eftermiddags-Kaffe. Afternoon Coffee (Kaffe trans. coffee in swedish...)

Fassett alltså. Jag har varit på ett föredrag med bildvisning och han är sådär fantastisk som jag hoppades. Kaffe är en slags barndomshjälte för mig, mamma upptäckte honom och lånade hem hans fantastiskt inspirerande böcker, men efter ett tag fick jag ordna det själv, Kaffe Fassett och Thor Heyerdahl blev det då. :o)
Föredraget var på Silkeborg museum här i DK. Utställningen skulle öppna om två dagar så den var inte färdig.
Fassett that is. I have been to a lecture with slides, and he really is as fantastic as I hoped. Kaffe is sort of a childhood hero for me, my mum discovered him and loaned his incredibly inspiring books from the library, but after a while I had to sort it out my self, Kaffe Fasset and Thor Heyerdahl is what I got then. :o)
The lecture was held at Silkeborg museum, DK. The exhibition should open in two days so it wasn't finished yet.

Det var toppen att äntligen få se hans verk i verkligheten, de svarade mot alla förväntningar, och mer. 
It was great to finally see his work for real and they responded to all expectations, and more. 


 Jag återkom senare för att titta på den färdiga utställningen.
Kaffe Fassets verk är otroligt inspirerande, och det var en njutning att lyssna på hans föredrag om hur han tänker och arbetar, väldigt spännande och bekräftande att få uppleva.
I later returned to see the finished exhibition. 
Kaffe Fassetts work are truly inspiring and it was a treat to listen to his lecture about how he thinks and work, very interesting and confirming.

Hej Kaffe.
Hello Kaffe.
Hej Petra.
Hello Petra.Nu med två träd. Now with two trees.

Lite spartansk men ooouh så tjusigt, man kan börja ana hur det kommer att arta sig :oD
A bit austere but oooh so fancy, one can begin to imagine how it will shape up: oD

Bakgrunden är färdig, nu ska de olika delarna av utställningen upp. 
(Hjälp, vad sysslar jag med egentligen, hjälp!!!) 
Nädå, det är faktiskt inte så farligt, jag känner mig relativt lugn än så länge. Jag har tagit bort målarpapp och fyllt i detaljer, nästa grej blir att ställa fram de olika dräkterna och pö om pö att sätta upp texter och bilder efterhand som det blir färdigt. 
Tyvärr har det gått lite trögt med sponsringen av reda pengar men det ger samtidigt en viss kreativ frihet. 
The background is finished, let the various elements of the exhibition up.
(Help, what am I doing , help!)
No, it's actually not that bad, I feel relatively calm so far. I have removed the cardboard and filled in the details, the next thing will be to set up the costumes and little by little putting up texts and photos, and gradually it will be finished.
Unfortunately, it has been a bit slow with the sponsorship of cash but it also provides a certain amount of creative freedom.

20 nov. 2010

Vad jag gör resten av dagen, när jag inte är i praktik...


Smal tubhalsduk av tjockt, olivgrönt garn, så tjockt att den nästan kan stå av sig själv vilket ger goda stylingmöjligheter.
Narrow tube scarf made ​​of thick, olive green yarn, so thick that it almost can stand by itself, which provides good styling possibilities.
Längre tubhalsduk som kan svepas om halsen när det blåser kallt.
Longer tube scarf that can be wrapped around your neck when the wind blows cold.
Jag försöker vara flitig...jag och en god vän ska delta i en julmarknad och då är det trevligt om man har sjyssta grejer att sälja och visa upp. Jag hoppas att jag säljer nog för att täcka bensin och deltagaravgift, annars ser jag det ändå som ett finfint tillfälle att visa upp vad jag kan. Det är väldigt spännande att öva sig i den framtida livsstil som jag har förväntningar om att leva, som ett lapptäcke av eget hantverk (modernt och historiskt), olika projekt, egna och andras (förhoppningsvis att bygga utställningar bl.a), att bli inhyrd för att utveckla grejer åt andra och ev.meningsfyllt deltidsarbete...Nu fylls dagarna av praktik och produktion, jag har bl.a fördjupat mig i tubhalsdukar av olika omfång och vidd, samt en massa pulsvärmare i snygga färger och design, och promenader för själslig vederkvickelse för det är också viktigt. 
I try to be diligent ... I and a good friend shall participate in a Christmas market and then it's nice if one have plenty of great stuff to sell and display. I hope I sell enough to cover petrol and the entry fee, _ nevertheless it is a fine opportunity to show what I can. It's very exciting to practice the future lifestyle that I have expectations to live, as a patchwork of my craft (contemporary and historical), various projects, my own and others (hopefully to build exhibitions among others,), to be hired to develop stuff for others and _ work ... Now my days are filled with internship and production. I have among others, made tubular scarves of different size and width, and a lot of wrist warmers in great colors and designs, and walks for spiritual refreshment, for it is also important.

Nu med träd!


1:a trädet, halvfärdigt. Ett extra lager ska på för att skapa djup
The first tree, half done. An additional layer is needed to create depth

Åh vad jag är självfet just nu! Det blir precis så bra som jag tänkt mig! Det är verkligen skönt att ha mer erfarenhet av att leva, jag vet vad jag kan och litar på mig själv och mina förmågor :o) 
Oh how "self cool"I feel right now! It gets just as good as I expected! It's really nice to have more experience of life, I know what I can and trust myself and my abilities: o)

18 nov. 2010

Väggen!!!

Väggen som den en gång såg ut, inte så upphetsande...
The wall as it once looked like, not that exciting ...
Jag har börjat måla väggen där utställningen om järnålderskläder ska föregå. Det sker med sponsrad färg, i vacker himmelsblå, eftersom min budget är på 0 kr. En del av uppgiften är att skaffa material och det känns ganska rimligt även om det är jobbigt att inte riktigt veta vad man har att röra sig med. 
Det är säkert jättenyttigt inför framtiden att träna sig i att vara öppen, tänka utanför ramarna och komma på kreativa lösningar, att trolla med knäna. Just nu ser jag det som en utmaning men jag kan tänka mig att det lätt blir tjatigt eftersom jag egentligen helst hade velat koncentrera mig enbart på själva utställningsskapandet. 
Jag tror att jag kan fixa en sjysst utställning för ett par tusen, hade jag haft flera tusen så hade skyltar och annat kunnat utföras av en proffesionell skyltmakare men nu så kommer jag att tillverka dem själv och hoppas att de håller sig snygga och dugliga i ett par tre år.
Det är bra att museet redan har så mycket fint material som jag kan använda mig av. Jag presenterar samma föremål som innan bara på ett nytt och mycket bättre sätt, dessutom tillför jag viktiga delar som helt saknades. Hade jag haft mer pengar så hade jag köpt in en massa vapen och låtit tillverka en supersnygg järnålderssköld, det fattas men hade tillfört så mycket, vilken grej det hade varit, mums!! Oavsett kommer det att bli fint som glass.
I've started painting the wall where the exhibition of Iron Age clothing will precede. It is sponsored paint, in a beautiful sky blue, since my budget is 0 kronas. Part of the task is to obtain material and it seems quite reasonable although it's difficult not really knowing what you have to spend.
It is certainly very useful for the future to practice to be open, think outside the box and come up with creative solutions . Right now, I see it as a challenge but I can imagine it easily becomes tedious because I really would have preferred to concentrate solely on the exhibition creation.
I think I can get a gorgeous exhibition of a couple of thousand kronas If I had had several thousands then I'd have had signs and other things done by a professional sign maker but now I will make them myself and hope that they keep neat and working for two to three years.
It is great that the museum already has so much fine material that I can use. I present the same objects as before just in a new and much better way. I also add some important elements that were missing entirely. Had I had more money I would have bought a lot of weapons and let someone produce a super stylish Iron Age shield it's missing but wouI'd have contributed so much, what a thing it would have been, yum! Regardless, the exhibition will be as fine as ice cream.
Nu börjar det hända grejer, himmelsblå it is!
Now it starts to happen things, sky blue it is!