26 nov. 2010

Nu med två träd. Now with two trees.

Lite spartansk men ooouh så tjusigt, man kan börja ana hur det kommer att arta sig :oD
A bit austere but oooh so fancy, one can begin to imagine how it will shape up: oD

Bakgrunden är färdig, nu ska de olika delarna av utställningen upp. 
(Hjälp, vad sysslar jag med egentligen, hjälp!!!) 
Nädå, det är faktiskt inte så farligt, jag känner mig relativt lugn än så länge. Jag har tagit bort målarpapp och fyllt i detaljer, nästa grej blir att ställa fram de olika dräkterna och pö om pö att sätta upp texter och bilder efterhand som det blir färdigt. 
Tyvärr har det gått lite trögt med sponsringen av reda pengar men det ger samtidigt en viss kreativ frihet. 
The background is finished, let the various elements of the exhibition up.
(Help, what am I doing , help!)
No, it's actually not that bad, I feel relatively calm so far. I have removed the cardboard and filled in the details, the next thing will be to set up the costumes and little by little putting up texts and photos, and gradually it will be finished.
Unfortunately, it has been a bit slow with the sponsorship of cash but it also provides a certain amount of creative freedom.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar