18 nov. 2010

Väggen!!!

Väggen som den en gång såg ut, inte så upphetsande...
The wall as it once looked like, not that exciting ...
Jag har börjat måla väggen där utställningen om järnålderskläder ska föregå. Det sker med sponsrad färg, i vacker himmelsblå, eftersom min budget är på 0 kr. En del av uppgiften är att skaffa material och det känns ganska rimligt även om det är jobbigt att inte riktigt veta vad man har att röra sig med. 
Det är säkert jättenyttigt inför framtiden att träna sig i att vara öppen, tänka utanför ramarna och komma på kreativa lösningar, att trolla med knäna. Just nu ser jag det som en utmaning men jag kan tänka mig att det lätt blir tjatigt eftersom jag egentligen helst hade velat koncentrera mig enbart på själva utställningsskapandet. 
Jag tror att jag kan fixa en sjysst utställning för ett par tusen, hade jag haft flera tusen så hade skyltar och annat kunnat utföras av en proffesionell skyltmakare men nu så kommer jag att tillverka dem själv och hoppas att de håller sig snygga och dugliga i ett par tre år.
Det är bra att museet redan har så mycket fint material som jag kan använda mig av. Jag presenterar samma föremål som innan bara på ett nytt och mycket bättre sätt, dessutom tillför jag viktiga delar som helt saknades. Hade jag haft mer pengar så hade jag köpt in en massa vapen och låtit tillverka en supersnygg järnålderssköld, det fattas men hade tillfört så mycket, vilken grej det hade varit, mums!! Oavsett kommer det att bli fint som glass.
I've started painting the wall where the exhibition of Iron Age clothing will precede. It is sponsored paint, in a beautiful sky blue, since my budget is 0 kronas. Part of the task is to obtain material and it seems quite reasonable although it's difficult not really knowing what you have to spend.
It is certainly very useful for the future to practice to be open, think outside the box and come up with creative solutions . Right now, I see it as a challenge but I can imagine it easily becomes tedious because I really would have preferred to concentrate solely on the exhibition creation.
I think I can get a gorgeous exhibition of a couple of thousand kronas If I had had several thousands then I'd have had signs and other things done by a professional sign maker but now I will make them myself and hope that they keep neat and working for two to three years.
It is great that the museum already has so much fine material that I can use. I present the same objects as before just in a new and much better way. I also add some important elements that were missing entirely. Had I had more money I would have bought a lot of weapons and let someone produce a super stylish Iron Age shield it's missing but wouI'd have contributed so much, what a thing it would have been, yum! Regardless, the exhibition will be as fine as ice cream.
Nu börjar det hända grejer, himmelsblå it is!
Now it starts to happen things, sky blue it is!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar