25 nov. 2011

Sånt jag gör som jag inte borde göra (just nu), del 2. Things I sholdn't be doing (at this moment), part 2..För att rensa mitt huvud från examenstänk och samla nya krafter, så nålbinder jag och kollar på TV, som suger!
To clear my mind from only thinking of my exam, and to gather new strength, I needlebind and watch TV, which sucks!

8 nov. 2011

Allmogeväv i nutid. :oP Folk weaving today. :oP

Mm, just det, och vad kan det innebära då? Det är det jag håller på att undersöka just nu. 
Mhm, yes, and what does that mean? That's what I'm examining right now.

För att komma i rätt stämning lyssnar jag inte på folkmusik nej nej. Die Antwoord, Familjen, The 5, 6, 7, 8's och annan väldigt nutida musik sets the mood.
To get in the right mood I do not listen to folk music, no no. Die Antwoord, Familjen, The 5, 6, 7, 8's and other contemporary music sets the mood.
I ett skolprojekt har jag valt att låta mig inspireras av dansk allmogeväv. Jag har framförallt tittat i boken "Danske bondevævninger. Hvergarnsstoffer ca. 1750-1850" av Paulli Andersen, en väldigt cool bok. 
In a school project I have chosen to let myself be inspired by Danish folk weave. I have primarily looked at the book "Danske bondevævninger. Hvergarnsstoffer approx. 1750-1850" by Paulli Andersen, a very cool book.
De olika textilierna i boken har oftast varp av lin och inslag av ull, och det är inslaget som bildar mönstringen.
The different fabrics in the book mostly has warp of flax, and weft of wool, and the weft is the element that forms the pattern. 
Det här är min favorit i boken, prickarna talar direkt till mig, så snygga, skojiga och välavvägda, så inspirerande!
This is my favorite in the book, the dots are talking directly to me, so stylish, fun and balanced, so inspiring!


7 nov. 2011

Historisk klädkurs. Från fynd till färdigt plagg. A historical clothing class. From archeological finding to finished garment.


Kursdeltagarna! 
 Course participants!
Målet var att alla skulle kunna läsa om fynd i en bok och sen göra något vettigt utifrån det. Alltså hade vi bland annat vävanalys och sömnad på schemat, viktiga pusselbitar för att förstå vad man läser om och för att kunna göra kloka val under hela processen tills man har ett färdigt plagg. 
The goal was to be able to read about archeological textile findings and make something usefull out of that information. Therefore we had, for example weaving analysis and sewing on the schedule, important pieces of knowledge to understand what one is reading about and to be able to make wise decisions during the process until one have a finished garment.

Flitiga kursdeltagare i olika ålder.
Diligent participants of different ages.

Har man riktig tur så slutar dagen med en efter-kursen-fest med skägg!
If one is really lucky, the day ends with a after-class-party with beards!
24 sep. 2011

Intensiv sommar! Intensive summer!

Sommaren har varit fylld av marknader och evenemang samt mina föreläsningar på Trelleborgen i Trelleborg. Det är härligt att vara upptagen med såna saker men jag har inte haft så mycket tid för hantverkande därför har jag valt en actionbild från Moesgård som symbol för sommarens aktiviteter; intensiv, fantastisk och helt galen! Jag älskar mitt liv! ^_^
The summer has been filled with markets and events, and my lectures at the Trellefortress in Trelleborg, Sweden. It is wonderful to be busy with such things but I haven't had much time for my craft and therefore I chose this actin shot from Moesgård as a symbol of this summers activities; intensive, fantastic and utterly crazy! I love my life! ^_^

8 apr. 2011

Skolprojekt... School project...

Just nu jobbar jag med brickbandsvävning. Målet är att lära mig lite olika tekniker. På bilden provar jag att väva broscherade mönster för första gången, det var överraskande lätt!  Eftersom det bara är ett prov så kör jag med lite fulmaterial. Mönstret är från en av Birkagravarna. Jag utgår från boken "Brikvaevning" av Egon Hansen.
At the moment I'm working with tablet weaving (card weaving). The goal is just to learn some different techniques. On the picture I'm trying to weav brokaded patterns for the first time and it was surprisingly easy! It's just a test so I use cheap materials. The pattern is from one of the Birka graves. I'm working mostly from the book "Brikvævning" by Egon Hansen.

1 apr. 2011

Jag har inte latat mig. I haven't been lazy.

Nädå, inte alls faktiskt.  
Nope, not at all accually.

Marknadsbesökarna i sommar kommer att ha mycket nytt att välja emellan. 
The market visitors this summer will have a lot of new to choose from.

 Rena frosseriet.
It's pure gluttony.

 Ja faktiskt. 
Yes it really is.

Det känns skönt :o)

1 jan. 2011

Marknaden... The market...

Stickat och virkat på rad. Snygga färger och texturer i egen design.
Knitted and crocheted on a line. Pretty colours and textures in my own design.

Det gick! +- 0 blev det. Det var spännande att kolla in vad folk verkade intresserade av bland mina grejer, och att höra deras kommentarer. Jag fick bekräftat vissa tankar och tänka om om annat. Oavsett så kommer jag att fortsätta följa min inre drivkraft och jobba vidare med det som fångar mig.
It went well! + - 0 I broke even. I was excited to check out what people seemed interested in of my stuff, and to hear their comments. I received confirmation of certain thoughts and think otherwise about some other. Regardless, I will continue to follow my inner drive and continue working on what ever that catches my interest.
Ett litet stilleben med stämningsfullt ljus skapar julkänsla on my table.
A small still-life with atmospheric lighting creates some  Christmas feeling on my table.

Färdigt innan jul. Finished before christmas.

Lite så här kommer den färdiga utställningen att se ut. Några sista monteringar och detaljer samt texterna fattas men strukturen är minsann på plats.
Första delen av utställningen handlar om textilproduktion på järnåldern, Skojiga fakta presenterat på ett kortfattat och pedagogiskt sätt, såklart. ;)
The finished exhibition will look something like this. Some last adjustments and details, plus the texts are missing but the overall structure is in it's place.
First part of the exhibition is about textile production during the iron age, fun facts presented in a short and educational way, of course. ;)

Sista delen handlar om de färdiga produkterna, dvs fynden med kopior av dräkter från Tyskland-på-gränsen-till-Danmark, och Danmark.
Last part is about the finished products -the findings, with replicas of clothes from parts-of-Germany-that-used-to-be-danish, and from Denmark.
Hemma så hanns det med en del nålbindning också. 7 par halvvantar och pulsvärmare :o)
At home there was time for some needlebinding too. /pairs of pulswarmers and half mittens. :o)