1 jan. 2011

Marknaden... The market...

Stickat och virkat på rad. Snygga färger och texturer i egen design.
Knitted and crocheted on a line. Pretty colours and textures in my own design.

Det gick! +- 0 blev det. Det var spännande att kolla in vad folk verkade intresserade av bland mina grejer, och att höra deras kommentarer. Jag fick bekräftat vissa tankar och tänka om om annat. Oavsett så kommer jag att fortsätta följa min inre drivkraft och jobba vidare med det som fångar mig.
It went well! + - 0 I broke even. I was excited to check out what people seemed interested in of my stuff, and to hear their comments. I received confirmation of certain thoughts and think otherwise about some other. Regardless, I will continue to follow my inner drive and continue working on what ever that catches my interest.
Ett litet stilleben med stämningsfullt ljus skapar julkänsla on my table.
A small still-life with atmospheric lighting creates some  Christmas feeling on my table.

Färdigt innan jul. Finished before christmas.

Lite så här kommer den färdiga utställningen att se ut. Några sista monteringar och detaljer samt texterna fattas men strukturen är minsann på plats.
Första delen av utställningen handlar om textilproduktion på järnåldern, Skojiga fakta presenterat på ett kortfattat och pedagogiskt sätt, såklart. ;)
The finished exhibition will look something like this. Some last adjustments and details, plus the texts are missing but the overall structure is in it's place.
First part of the exhibition is about textile production during the iron age, fun facts presented in a short and educational way, of course. ;)

Sista delen handlar om de färdiga produkterna, dvs fynden med kopior av dräkter från Tyskland-på-gränsen-till-Danmark, och Danmark.
Last part is about the finished products -the findings, with replicas of clothes from parts-of-Germany-that-used-to-be-danish, and from Denmark.
Hemma så hanns det med en del nålbindning också. 7 par halvvantar och pulsvärmare :o)
At home there was time for some needlebinding too. /pairs of pulswarmers and half mittens. :o)