25 nov. 2011

Sånt jag gör som jag inte borde göra (just nu), del 2. Things I sholdn't be doing (at this moment), part 2..För att rensa mitt huvud från examenstänk och samla nya krafter, så nålbinder jag och kollar på TV, som suger!
To clear my mind from only thinking of my exam, and to gather new strength, I needlebind and watch TV, which sucks!

8 nov. 2011

Allmogeväv i nutid. :oP Folk weaving today. :oP

Mm, just det, och vad kan det innebära då? Det är det jag håller på att undersöka just nu. 
Mhm, yes, and what does that mean? That's what I'm examining right now.

För att komma i rätt stämning lyssnar jag inte på folkmusik nej nej. Die Antwoord, Familjen, The 5, 6, 7, 8's och annan väldigt nutida musik sets the mood.
To get in the right mood I do not listen to folk music, no no. Die Antwoord, Familjen, The 5, 6, 7, 8's and other contemporary music sets the mood.
I ett skolprojekt har jag valt att låta mig inspireras av dansk allmogeväv. Jag har framförallt tittat i boken "Danske bondevævninger. Hvergarnsstoffer ca. 1750-1850" av Paulli Andersen, en väldigt cool bok. 
In a school project I have chosen to let myself be inspired by Danish folk weave. I have primarily looked at the book "Danske bondevævninger. Hvergarnsstoffer approx. 1750-1850" by Paulli Andersen, a very cool book.
De olika textilierna i boken har oftast varp av lin och inslag av ull, och det är inslaget som bildar mönstringen.
The different fabrics in the book mostly has warp of flax, and weft of wool, and the weft is the element that forms the pattern. 
Det här är min favorit i boken, prickarna talar direkt till mig, så snygga, skojiga och välavvägda, så inspirerande!
This is my favorite in the book, the dots are talking directly to me, so stylish, fun and balanced, so inspiring!


7 nov. 2011

Historisk klädkurs. Från fynd till färdigt plagg. A historical clothing class. From archeological finding to finished garment.


Kursdeltagarna! 
 Course participants!
Målet var att alla skulle kunna läsa om fynd i en bok och sen göra något vettigt utifrån det. Alltså hade vi bland annat vävanalys och sömnad på schemat, viktiga pusselbitar för att förstå vad man läser om och för att kunna göra kloka val under hela processen tills man har ett färdigt plagg. 
The goal was to be able to read about archeological textile findings and make something usefull out of that information. Therefore we had, for example weaving analysis and sewing on the schedule, important pieces of knowledge to understand what one is reading about and to be able to make wise decisions during the process until one have a finished garment.

Flitiga kursdeltagare i olika ålder.
Diligent participants of different ages.

Har man riktig tur så slutar dagen med en efter-kursen-fest med skägg!
If one is really lucky, the day ends with a after-class-party with beards!