8 nov. 2011

Allmogeväv i nutid. :oP Folk weaving today. :oP

Mm, just det, och vad kan det innebära då? Det är det jag håller på att undersöka just nu. 
Mhm, yes, and what does that mean? That's what I'm examining right now.

För att komma i rätt stämning lyssnar jag inte på folkmusik nej nej. Die Antwoord, Familjen, The 5, 6, 7, 8's och annan väldigt nutida musik sets the mood.
To get in the right mood I do not listen to folk music, no no. Die Antwoord, Familjen, The 5, 6, 7, 8's and other contemporary music sets the mood.
I ett skolprojekt har jag valt att låta mig inspireras av dansk allmogeväv. Jag har framförallt tittat i boken "Danske bondevævninger. Hvergarnsstoffer ca. 1750-1850" av Paulli Andersen, en väldigt cool bok. 
In a school project I have chosen to let myself be inspired by Danish folk weave. I have primarily looked at the book "Danske bondevævninger. Hvergarnsstoffer approx. 1750-1850" by Paulli Andersen, a very cool book.
De olika textilierna i boken har oftast varp av lin och inslag av ull, och det är inslaget som bildar mönstringen.
The different fabrics in the book mostly has warp of flax, and weft of wool, and the weft is the element that forms the pattern. 
Det här är min favorit i boken, prickarna talar direkt till mig, så snygga, skojiga och välavvägda, så inspirerande!
This is my favorite in the book, the dots are talking directly to me, so stylish, fun and balanced, so inspiring!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar