12 juli 2012

Halsingarnas träningshelg 2012 Halsingarna trainingweekend 2012.

 Idylliskt värre. :o)
Idyllic :o)
 
Rickard kommunicerar.
Rickard is communicating.

Hallå!
Hello!
 
Dags att brottas! :oD
Time to wrestle! :oD

Nålbindning med Halsinga-sköldar i bakgrunden.
Needlebindning with some Halsinga-shields in the background.
 
Resterna efter en foto-session för en ny kokbok av Daniel och Hanna, om vikingatida matkultur.
Leftovers after a photosession for a new cookbook of Daniel and Hanna, about vikingage foodculture.
 
Slappt på lördagseftermiddagen.
Loose on saturday afternoon. 

Mitt kisshörn, vackert!
My own peeing corner, pretty!

11 juli 2012

Ale vikingamarknad. :o) Ale vikingmarket :o)


Under Ale vikingamarknad fick jag inte bara träffa kärleken och goda vänner, jag fick även chansen att se kläder jag sytt sitta på riktiga människor och användas. Det ger mig en fantastisk känsla! Lycka och stolthet om vartannat! :o)
During Ale vikinmarket, not only did I meet my love and my friends, I also got the chanse to see clothes that I made, on people, in use. That gives me a great feeling! Happiness and pride! :o)