3 aug. 2012

Vikingatida hantverk på Trelleborgen. Viking age craft at the Trellefortress, Sweden

Under sommaren håller jag en föreläsningsserie på vikingamuseet Trelleborgen, i Trelleborg, i ett samarbete med ABF.
Bland annat har jag berättat om växtfärgning. Under några dagar färgade jag med björkblad i järngryta, som ett exempel på det jag berättade om. Många besökare blev väldigt fascinerade, vissa gick och hämtade sina barn för att speciellt visa dem vad jag gjorde, vissa besökare översatte ivrigt för sina vänner som inte förstod svenska eller engelska. Kul med så positiv respons.
During the summer I'm having a series of lectures at the viking museum, the Trellefortress, in Trelleborg Sweden, in a cooperation with ABF, a educational association.
Amongst other things, I have been talking about plant dyeing. During a couple of days I dyed with birch leaves in a iron pot, as an example of what I was talking about. Many visitors got quite fascinated about this, some went to bring their children to show them especially what I was doing, some visitors translated  eagerly to their friends who didn't understand swedish or english. Fun with such a positive response.
Här kan man beundra resultatet, bilderna ger inte helt rättvisa åt färgerna, de är en aning djupare i verkligheten. Ovan, Dan i nyfärgad skjorta och huva av lin.
Nedan, mammas klänning och diverse tygbitar av ull.
Trots att allt färgades på, nästan, samma sätt så spände resultatet brett, från glad gul (på blekt lin) till grågrön (på ull, med björkblad som legat i järngrytan i två dygn).
Here you can admire the results, the pictures, however, does not give justice to the colours, in reality they are a bit deeper. 
Above, Dan in a newly dyed shirt and hood, both of linen.
Benath, mothers dress and different pieces of wool fabric.  
Everything was dyed in, almost, the same way but the result is quite different, from happy yellow (on bleached linen) to greygreen (on wool, with birchleavs that had soaked for two days in the ironpot).
Där jag är!
Where I am!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar