16 apr. 2013

En vävkväll blev två. One weaving night became two.

I mars avhölls en vävkväll, som jag tagit initiativ till, på vikingamuseet Trelleborgen i Trelleborg. Tanken var att åtminstone en av deras tre upprättstående vävar skulle komma i bruk av "Föreningen Trelleborgen i Trelleborg", en vänförening till vikingamuseet. Material och väv  är Trelleborgens, och den färdiga produkten går även den till Trelleborgen. Föreningens medlemmar får prova att varpa, solva och sätta upp en väv samt väva, och förhoppningsvis ger det mersmak så att de vill väva mer i framtiden.
En vävkväll blev till två eftersom det tar tid att sätta upp en väv, särskilt när flera ska ha en chans att prova de olika momenten, men då blev det bara dubbelt så trevligt. :o)

In march there were a weaving night, that I initiated, at the Vikingmuseum Trelleborgen i Trelleborg (The Trelle fortress in Trelleborg). The thought is that at least one of the three Oppstadgogn looms (standing looms, viking age) will be in use by the members of the group "The association of the Trellefortress in Trelleborg" (free translation), a friend association of volunteers for the museum. Materials and loom is the museums and so will the finished product be. The members of the association got the possibility to warp and to put up the loom, and to weav, and my hope is that they like it so much that they want to weav more in the future.
One weaving night became two because it takes a lot of time to put up a loom and to let everyone try the different aspects of the process, but that just made it twice as fun. :o)
Alla kan hjälpa till.
 Everyone can help.
Lagarbete är essentiellt.
 Teamwork is essential.
En lapp med en pil hjälpte till att komma ihåg vilken riktning man skulle vrida brickorna.
 A note with an arrow on helped to remeber what direction to twist the cards.
Vi gjorde en lååång varp.
 We made a looong warp.
Full koncentration på vad han gör.
 Fully concentrated on what he is doing.
Där var även plats att bara hänga och vara social.
 There was also room for just plain old hanging out.
Linda hjälper när mina kunskaper inte räcker till, hon är solvningsexpert och det är inte jag.
Linda is helping when my knowledge isn't enough, she being the heddle expert, me not so much.
Vi kom väldigt långt första kvällen men där var lite kvar.
We came very far the first night but there were still some things left.
Andra vävkvällen. Efter att ha knutit upp vävtyngderna kunde vi börja väva! Wohoo! :oD
Second weaving night. After tying up the weights we could finally start weaving! Wohoo! :oD

När vi kom ut från museet kunde vi beundra den härliga fullmånen.
When we came outside the museum there was this lovely full moon.


Nålbindningsprover- olika stygn, olika struktur. Needlebinding tests -different stitches, different structure.

Förberedelser inför en nålbindningskurs. Alla prover är gjorda av ullgarn 100gr = 100 meter.
Preparations for a needlebindning course. All tests are made in wool yarn, 100gr = 100 meter.

 Det enklaste nålbindningsstygnet, samma som broderistygnet langett.
The easiest needlebindning stitch, same as this embroidery stitch. (look for "langettstygn")
Fram- och baksida, de är lika fina, i ett namlöst stygn som jag lärt mig av en trevlig dansk. Det är en utveckling av det första stygnet, man sticker bara in nålen lite annorlunda. Jag skulle kunna lägga upp bilder av det senare.
Front and back, they look equally good, of a nameless stitch wich I learned from a very nice dane. It is a development of the first stitch, you just stick in the needle a little bit different. I could put up pictures of this later.
 Ovan "York stitch" och nedan "Mammen stitch". Yorkstygnet är namngett efter en vikingatida strumpa hittad i York. Mammenstygnet är namgett efter fynd av nålbindning i silver- och guldtråd i den vikingatida Mammengraven på Jylland i Danmark.
Above "York stitch" and belove "Mammen stitch". York stitch is named after the viking age finding of a wool sock, found in York, England. Mammen stitch is named after findings of needlebinding in fine silver- and gold thread in the viking age grave found in Mammen, in Denmark.
 Fram och baksida i "Dalarna stitch". Ska ha använts i Dalarna till mjölksilar av hästtagel vilket låter spännande och är värt att kolla upp och testa, jag får återkomma.
Front and back in "Dalarna stitch".  Have been used in Dalarna area, Sweden, for milk sieves made of horse hair. This sounds interesting and worth checking out and testing, I'll get back on this one.
Fram och baksida i "Åslestygn". Åslestygnet är namngett efter fyndet av en vante i Åsle, "Åslevanten" som är C14-daterad till 1510-1640.
Front and back in "Åsle stitch". The Åsle stitch is named after a mitten found in Åsle, Sweden, and it's C14-dated 1510-1640.
Alla videor kommer härifrån! Ett fantastiskt ställe.
 All the videos come from here! A fantastic place.


10 apr. 2013

Borre vikingmarked 2012.

Efter Fote bar det av tillbaka norrut, till Borre vikingamarknad, första gången för mig.
Den arrangeras vartannat år av Borre Vikinglag, nästa marknad arrangerad av dem är alltså 2014, men det arrangeras en marknad och ett slag även i år, 2013, för att fira invigningen av Midgard Historisk Senters fina långhus och festhall.
After Foteviken I went back to the north, to Borre vikingmarket, first time for me.
Borre vikingmarket is arranged every second year by Borre Vikinglag, the next market arranged by them will be 2014, check out the link above. However there will be a battle and a market this year too, to celebratte the opening of the brand new longhous at Midgard Historisk Senter, check out the link above.
 Nicolai ser precis så vän och snäll ut som han är.
Ole Magne ser precis så ... ut som han är?
Nicolai looking just as nice and friendly as he is.
Ole Magne looking just as... as he is?

 Det är viktigt att blunda när man blir fotad med blixt.
It's important to close your eyes when being photografed with a flash.Åhåhå! Kan det bli bättre Nico? :oD
Ohohoho! Could it be any better Nico? :oD

Dagtid var allt som vanligt, det handlades på marknaden och slogs på slagfältet. Där var snyggt klädda besökare.
During day everything was as ususal, there was trading going on at the market and fighting on the battlefield. There were welldressed visitors.

 Men kvällstid hände det konstiga saker, rituell smiskning, eller de sa att det var en lek men... ;oD
But during night strange things happened, ritual sp***ing, well they said it was a game of course... ;o)
...och rituellt gående i led med facklor i handen, varav ingetdera roar mig.
 ...and ritual walking in a line with torches, none of wich amuses me.

Men att ta foto i eldsken det roar mig.
Mejk löööv to da camera.Pörfekt!
But taking pictures in the light of fire, that amuses me.


 Tänk att elden är en snygg tjej.
Pretend the fire is a pretty girl.

 Sista kvällen samlades vi trötta runt elden och bara slappade. Tack och hej för denna gången.
Last night of the market, tired we gathered around the fire and just relaxed. Thank you and goodbye for now.