25 okt. 2013

Kurs i vikinga- och medeltida "draktsøm". Course in viking age and medieval costume making.

Under v 31 var jag kursledare för en dräktkurs under Middelalderuka i Numedal, på Middelalderverkstedet, i hela 5(!) dagar. Det var 5 intensiva och spännande dagar, med mycket skoj och skratt och koncentrerad tystnad. Vi jobbade utifrån fynd och dåtida avbildningar och alla deltagarna var jätteduktiga och öppna för mina nördiga idéer, resultatet blev därefter, utmärkt. :oD
Här följer en liten bildkavalkad från veckan:
During week 31, I was course leader for a costume course during Middelalderuka in Numedal(the Medieval week in Numedal, Norway), at the Medieval workshop, throughout five (!) days. It was five intense and exciting days, with much fun and laughter and concentrated silence. We worked on the basis of findings and contemporary images and all the participants were very talented and open to my nerdy ideas, and the result was subsequently excellent. : oD
Here is a small picture cavalcade from the week:
En Moselundskil!
A Moselund gore!
Handsömnad.
Handsewing.
Køstrupveck, hurra!
Køstrup folds, hurray!
Djup koncentration. :o)
Deeply concentrated. :o)
Viborghalsringning på G.
A Viborg neckline on the way.
En Uvdalärm på väg.
An Uvdal sleeve coming up.
Färdigt resultat.
Finished result.

Det fanns flera andra hantverkskurser på Middelalderverkstedet och under lunchen passade jag på att gå runt och se vad de andra hittade på.
There were several other crafts courses at the Medieval workshop and during lunch I took the opportunity to walk around and see what the others came up with.
Med en nysmidd pilspets i handen.
With a newly forged arrow head in the hand.

Där var både smideskurs OCH järnblästringskurs...
There were both a forging course AND an iron blasting(?smelting?) course ...
...och korgkurs. Korgar av granrot...eller om det var björkrot. Jag kommer inte ihåg men det såg väldigt intressant ut. :o) 
Där var även kurser i sprang, som är ganska stort i Norge, laggning, pilbågstillverkning mm. väldigt trevligt initiativ och skoj med en massa engagerade människor på samma plats.
...and a basket making course. Baskets of spruce root...or was it birch root. I don't remember but it looked really interesting. :o) 
There were also courses in sprang, which is quite big in Norway, laggning (wooden vessels), bow making and more. Very nice initiative and fun with a lot of dedicated people in the same place.23 okt. 2013

Vikingakläder till Turistbyråns personal. Viking clothes for the staff at the tourist information.

I våras fick jag en spännande utmaning, att göra dräkter till Trelleborgs turistinformations personal. Trelleborg har en fin trelleborg som även gett staden dess namn så naturligtvis ska turistinformation kunna utföras iklädd vikingadräkter. 
Utmaningen låg alltså i att skapa fyra kvinnodräkter och en mansdräkt som skulle se bra ut på någon som är ovan vid att bära dylikt, vara lättskötta för någon som är ovan vid historiska kläder, bekväma att jobba i, oftast på sommaren eller inomhus, inte vara uniformer, och allt detta till en budgeterad peng. Kvinnodräkterna var till befintlig personal så jag sydde dem efter deras personliga mått, mansdräkten var till oidentifierad möjlig sommarpersonal, dvs. jag fick själv hitta på måtten(=svårt).
Såhär löste jag det hela:

This spring I had an exciting challenge, making costumes for Trelleborg's tourist information staff. Trelleborg has a nice trelle fortress which has also given the town its name, so of course the tourist information should be conducted wearing Viking clothes.
The challenge was to create four women's costumes and a man's outfit that would look good on someone who is not used to wear the like, be easy to care for, for someone who is unfamiliar with historical clothing, comfortable to work in , usually in the summer or indoors, to not be uniforms, and all this at a budgeted sum of money.
The women's costumes were to the existing staff so I sewed them according to their personal measurements, the mans outfit was for an unidentified potential summer staff, ie. I myself had to invent the measurements (= difficult).
Here's how I solved it:
Dräkt med inspiration från Hedeby. Linnesärk med smala ärmar, hängsleklänning av lin med kant och hängslen i avvikande färg.
Costume inspired by Hedeby. Linen dress with narrow sleeves, suspender dress of flax with edge and suspenders in different color.
Dräkt med inspiration från öst. Linnesärk tolkning av Eura, hängsleklänning av lin, inspirerad av Pskov.
Costume inspired by the East. Linen dress, interpretation of Eura, suspender dress of flax, inspired by Pskov.
Dräkt med inspiration från väst. Linnesärk och linöverklänning med inspiration från Hedeby + en York/Dublinhätta som inte syns på bilden.
Costume inspired by the West. Linen dress, and linen over dress inspired by Hedeby + a York / Dublin cap, which is not visible in the picture.
Dräkt med inspiration från Birka. Linnesärk, hängsleklänning av lin med kant och nedre öglor i avvikande färg samt sidenapplikation fram.
Mansdräkten blev jag inte nöjd med och gjorde senare en ny, så den visar jag inte.
Alla brickbanden kommer från Nornorna.
Costume inspired by Birka. Linen dress,, suspender dress of linen with edge and bottom loops of different color and silk appliqué on front.
The man's costume, I wasn't happy with and later made a new, so I'm not showing it here. 
All tablet weaving comes from Nornorna, the Norns.