31 dec. 2013

Historisk hækling/virkning. Historical crocheting.

Jag har länge haft lust att virka (DK/NO -hækle) något efter gamla förebilder. 
 I have long had the desire to crochet something based on old models.
I boken "Hækling. Historie og teknik." av Lis Paludan, som är den bok jag läst med mest samlad information om virkningens historia, finns det en rad avbildade exempel på virkade objekt med en väldigt kort arbetsbeskrivning under som verkar ha varit en slags inspirationsmaterial i häften med annars mer utfyllande mönsterbeskrivningar. 
Kanske var dessa "forlæg"-förlagor så enkla att förstå för dåtidens människor att de inte behövde mer vägledning. Bristen på information gör också att man fritt kan förhålla sig till val av garn, kuddstorlek osv. När jag läste beskrivningen till den här kudden från 1920-talet så föll jag för den föreslagna färgkombinationen som kändes väldigt funky i körsbärsrött, svart, blågrönt och gyllene, men jag är inte så glad i svart heminredning så jag bytte ut det svarta garnet mot mörkgrått. 
In the book "Hækling. Historie og teknik." (Eng.trans. "Crochet. History and techniques.") by Lis Paludan, which is the book I have read with the most comprehensive information about the history of crocheting , there is a range of depicted examples of crocheted items with a very brief description that seems to have been a kind of inspirational material in booklets of otherwise more filling pattern descriptions.
Perhaps these models were so simple to understand for contemporary people that they didn't need more guidance. The lack of information also allows one to freely choose what kind of  yarn, pillow size etc. that you want to use. When I read the description for this pillow from the 1920s I really liked  the suggested color combination that felt very funky, in cherry red, black, blue-green and golden, but I'm not so happy in black home decor so I replaced the black yarn with a dark gray instead .
Tanken är nu att kudden ska flytta in i en A-Ford från 1930 och bo där med en annan liknande kudde, som jag inte hann ta foto på innan jag gav bort den. Fler foto i deras nya, autentiska hemmiljö kommer senare.
 The idea now is that the cushion will move into an A-Ford from 1930 and live there with another similar pillow, that I had no time to photograph before I gave it away. More photos in their new, authentic home will come later.
*
För några dagar sen upptäckte jag till min stora överraskning, och stora glädje, att min blogg hamnat i blogglistan på hemslöjdskonsulenternas egen hemsida för textil hemslöjd!
Deras hemsida är väldigt spännande och jag har såklart varit inne på den många gånger så jag blev väldigt glad och stolt. :oD 
Se själv så bra den är HÄR
 A few days ago, I discovered to my great surprise and delight, that my blog is in the blog list on the swedish handicraft consultants own website for textile crafts!
Their website is very exciting and I have of course visited it many times so I was very happy and proud. : oD
See for yourself just how good it is, HERE

*

28 dec. 2013

Nutida nålbindning. Contemporary needlebinding.

Broschen "Pastill".
Passar fint att strö ut på jackor, mössor mm. som Non-Stop pastiller på en kaka.
The brooch "Pastille".
Fits nicely to sprinkle on jackets, hats and more. like Non-Stop or Smarties on a cake.

25 dec. 2013

Vikingatida kaftan/kappa till en vän. Viking age kaftan/coat for a friend.

En vän behövde en kappa eller kaftan som kunde funka till vikingatida reenactment, jag fick väldig lust att göra den, idéer och frågor uppstog. 
Jag kände till en rad rekonstruerade plagg av den typen men vad var de baserade på? Jag funderade på fynd av textilier från Birka som tolkats till vad som kallas birkakappa, fragment av vad som verkar vara överplagg från Hedeby , fynd av kaftaner från Ryssland och Moscevaya Balka, jag blev mer och mer osäker på hur det här plagget skulle se ut, men julen närmade sig och den var tänkt att bli en fancy julklapp, det var dags att fatta beslut. 
Jag bestämde mig för att gå på intuition och skapa ett plagg som min vän skulle bli glad för och som jag skulle känna stolthet över, baserat på de kunskaper jag har.
Det blev en kappa med tydliga kaftan drag, med detaljer och sömmar från Hedeby och den blev så bra att jag vill sy en till mig själv också, ja, jag behöver absolut en ny kappa.
Se själv från dagens spontana fotosession(spontan som i -inget fullt vikingakit på modellen...).
 A friend needed a coat or caftan that could work in Viking reenactment, I got a tremendous desire to make it,  ideas and questions arose.
 I knew a number of reconstructed garments of that kind, but what were they based on? I thought about finds of textiles from Birka interpreted to what is called a "birka coat", fragments of what appears to be over garments from Hedeby, finds of caftans from Russia and Moscevaya Balka, I became more and more uncertain about what this garment should look like but Christmas was approaching and it was supposed to be a fancy Christmas present, the time came to make decisions.
 I decided to go on intuition and create a garment that my friend would be happy about and which I would feel proud of, based on the knowledge I have.
It became a coat with clear caftan features, with details and stitches from Hedeby and it was so good that I want to sew one for myself too, yes, I definitely need a new coat.

See for yourself from today's spontaneous photo shoot (spontaneous as in-no full viking kit on the model ...).
Jag har inte arrangerat någon fast knäppningsanordning men framstyckena går omlott och det ger flera stylingmöjligheter.  Om man bara stänger med ett bälte så kan halsringningen få falla ut som slag-se ovan, har man spännbucklor under kan man även få till en fin "birkakappaeffekt" med ett treflikigt spänne under bysten och slagen på var sin sida om spännbucklorna, blåser det och är kallt kan man knäppa med ett spänne uppe i halsen.
I haven't arranged any fixed fastener but the front pieces are overlapping and that gives several styling possibilities. If only closed with a belt the neckline may fall out as kind of a lapel -see above, if one has tortoise brooches underneath one can get a nice "birka coat effect" with a trefoil under the bust and the lapels on either side of the tortoise brooches, if it's windy and cold one can  close it with a brooch up  in the  neck.
 Skulder- och sidsömmar är från Hedeby. Ärmhålen är rundade framtill, ryggen består av två stycken, ett ryggstycke som räcker ner till midjan och en trapetsformad kil från midjan och ner efter fynd från Hedeby.
Shoulder and side seams are from Hedeby. Armholes are rounded at the front, the back is made up of two pieces, a rear section that reaches down to the waist and a trapezoidal gusset from the waist down, after finds from Hedeby.

8 dec. 2013

Farmors julgranspynt. My grandmothers christmas tree decorations.

Min käresta köpte en påse valnötter med skal på. Han använde en kniv för att öppna dem, stack knivspetsen en bit in i ena änden och vickade försiktigt tills skalet delades i två fina halvor. Det fick mig att tänka på min farmors julgran när jag växte upp, hon hade bland annat en guldmålad valnöt hängande och jag brukade undra hur man gjort för att få in snöret. Vi använde alltid nötknäckare för att komma åt kärnan och då krossades skalet, men nu såg jag hur lätt det var att dela skalet i halvor. Plötsligt fick jag en väldigt lust att göra guldmålade valnötter, en lust som jag tydligen haft sedan jag var liten, så nu när jag äntligen hade möjligheten så har det blivit massor av guldnötter. :)
*
 Min farmor föddes i början av 1900-talet och de flesta av hennes julgransdekorationer var väldigt gamla. Det var en tidig form av julpynt att dekorera granen med frukt och nötter och efterhand har det utvecklats till en produktion av speciellt pynt för julgranen, t.ex. kommer de klassiska, röda julgranskulorna från bruket att hänga röda äpplen i granen. Jag tror att den guldmålade nöten varit en utveckling av den traditionen, och att den var ganska gammal när jag brukade beundra den på 80- och 90-talet.
 My sweetheart bought a bag of walnuts in shell . He used a knife to open them, stack the blade tip a bit into the one end and wiggled gently until the shell was divided into two nice halves. It made me think of my grandmother's Christmas tree when I was growing up, she had amongst many other decorations a gold painted walnut hanging and I used to wonder how the string was put into the shell . We always used a nutcracker to access the kernel and then the shell got shattered , but now I saw how easy it was to split the shell in half. Suddenly I had a great desire to make gold-painted walnuts, a desire that I apparently had since I was little, so now when I finally had the opportunity I have made lots of gold nuts. :)
*
 My grandmother was born in the early 1900s, and most of her Christmas decorations were very old. 
It was an early form of Christmas ornaments to decorate the Christmas tree with fruit and nuts and gradually it has evolved into the production of special decorations for the Christmas tree, for example , the classic red Christmas balls, made of glass, come from the practice of hanging red apples in the tree. I think the gold painted nut were an evolution of that tradition, and that it was quite old when I used to admire it in the 80's and 90's.