29 mars 2014

Osebergsmössan. The Oseberg Hat.

Osebergsmössan? Vilken Osebergsmössa?
The Oseberg Hat? What Oseberg Hat?
Känner ni igen den nu?
Do you recognize it now?
Men nu då, nu vet ni vilken mössa jag menar, den från Osebergsvagnen såklart.
Den här mössan är önskad/designad av den fina mannen. Han ville ha en sån mössa som mannen på bilden har, en mössa som går snett ner över öronen och är längre i nacken, i nålbindning + att han ville ha den i den bubbliga nålbindningen, så då fick han det. :o)
But now you know wich hat I mean, the one from the Oseberg waggon of course.
This hat is designed/wished for, by the very fine man. He wanted the same kind of hat as the man on the waggon has, a hat that goes diagonally over the ears and is longer in the neck, in needlebinding + it should be in the bubbly needlebinding, so that's what he got. :o)
Nöjd.
Pleased.

25 mars 2014

Guddaltunikan(10-1100-tal), den med krage. The Guddal tunic(11-12th century), the one with a collar.

Jag beslutade att göra den ena Guddaltunikan, den med krage, till den fina mannen. Tunikan passar perfekt till hans förenings tidsepok eftersom den är daterad till ca. 1035-1165. Till projektet valde han ut ett vackert grönt tyg, som han växtfärgat i höstas.
I decided that I wanted to make the Guddal tunic, the one with a collar, for the very fine man. The tunic suits perfect for his groups timeframe since it is dated ca.1035-1165 AD. For this project he chose a beautiful green, wool fabric that he plant dyed last autumn.
http://www.unimus.no/photos/um/100645/?f=html
Guddaltunikan, rätsidan.
The Guddal tunic, right side.
http://www.unimus.no/photos/um/100646/?f=html
Guddaltunikan, avigsidan.
The Guddal tunic, wrong side.
http://www.unimus.no/photos/um/9387/?f=html
Guddaltunikan, detaljbild av kragen.
The Guddal tunic, detail of the collar.
 
De detaljer som jag finner utmärkande för Guddaltunikan är följande:
*Den har en speciellt utformad, upprättstående krage.
* Den är figursydd i midjan.
* Tyget den är sydd av är ljust i ena sidan, assymetriskt mönstrat, vilket bidrar till ett annorlunda och oväntat utseende med en ljus kant på högersidan av tunikan samt ljusa ärmar.
* De nedre hörnen på tunikan verkar vara avrundade.

 *The details that I find characteristic of the Guddal shirt are:
* It has a specially formed, upright collar.
* It is form-fitting at the waist.

 * The fabric it is made of is light colored in one side, asymmetricly patterned, which contributes to a different and unexpected look with a light colored border on the right side of the tunic and light colored sleeves.
* The lower corners of the tunic appears to be rounded off.

Detta skulle inte bli någon kopia av originalet, den fina mannen har inte samma mått som personen som burit tunikan på medeltiden, inte heller samma kroppsform, så anpassningar för att den skulle passa och sitta fint var självklara. 
This wasn't supposed to be a copy of the original, the very fine man doesn't have the same measurments or shape as the person who the original was made for, so adjustments to make it fit him were done.

Originalet har inga axelsömmar, dvs. att fram- och bakstycke går i ett, så blev det även på min version. Ärmarna på originalet är rakt påsydda mot kroppen, det passade inte med den fina mannens mått, då hade ärmen blivit väldigt kort, det bidrog även till att den inte blev figursydd.
The original doesn't have any shoulder seams, the back and front piece is in one, and so is our. The sleeves on the original is sewn straight on to the bodice but that did not fit with the fine mans measurments, then the sleeves would have been very short, and that also made it into a non form-fitted shirt.

Inte mycket kvar kan man tycka, men jag tänker att det som är allra mest utmärkande är kragen, den är väldigt speciell, och den hade jag inga skäl att ändra på, ej heller de avrundade, nedre hörnen behövde ändras. På de bilder jag haft tillgång till, se ovan, ligger kragen hopskrynklad och det är svårt att få ett exakt intryck av hur den varit utformad. Jag har även tittat i boken "Klær og formspråk i norsk middelalder" av Marianne Vedeler, där hon bl.a. tar upp denna tunika, men där finns inga direkt uppgifter om kragens utformning. (Läs den, där står det mycket intressant.)
Not much left of the original, one might think, but I think that what is most distinctive is the collar, it is very special, and I had no reason to change that, neither did I change the rounded off corners.
On the pictures I had access to, see above, the collar lies all crumpled up and it is difficult to get an accurate impression of the way it was designed. I also looked in the book "Klær og formspråk i norsk middelalder" (Tr. Clothes and design in the Norwegian Middle Ages...) by Marianne Vedeler, where she, among other things brings up this tunic, but there are no direct information on the collar design. (Read it though, it is very interesting.)


Jag tycker ändå att jag kommit fram till något som är troligt. Jag valde att fodra bakstycket av kragen med ett tyg i en avvikande färg, dels för att kragen skulle kunna stå av sig själv, dels för att jag åtminstone ville få med något av det tvåfärgade intryck som originalet ger. På bilderna av insidan kan man se en ganska brutal söm, det ignorerade jag helt och sydde så fint jag kunde med ulltråd. 
I myself, think that the result is something which is likely.
I chose to line the back of the collar with a fabric in a contrasting color, partly to make it able to stand on its own, and partly because I wanted to get at least some of the two-color impression that the original give.
In the pictures of the inside you can see a pretty brutal seam, I ignored that completely and sewed as nicely as I could with wool thread.
 Med plats för skägg.
With room for beard.
Oh yeah!
Avrundade nedre hörn. 
Rounded off corners.
Det röda fodret tittar fram emellanåt när kragen är uppfälld, eller så kan man vika ner den, då ses det tydligt och blir en fin, liten detalj att fästa blicken på. Vad tycker du om min tolkning?
The red lining pops out sometimes when the collar is upright, or one can fold it down and then it shows clearly, a nice little detail to look at. What do you think of my interpretation?

24 mars 2014

Senvinterns projekt, från pärlvirkning, över en massa snö, till sköld-remake. This late winters projects, from bead crocheting, over a lot of snow, to a shield remake.

 Äntligen tog jag en bild på den pärlvirkade, lilla hatten i bruk, på mig.
Finally I took a picture on the little hat made with bead crocheting, while I'm wearing it.
Var tar alla nålbindningsnålar vägen?  Ingen aning, jag får väl göra några nya så jag har när jag behöver.
Where does all the needlebinding needles go? Well, never mind, I'll just make some new ones.
Gigantisk gräddtårta?
 Massor av snö, vackert att titta på och att fota men oj vad jag är glad att det är borta! Hej vår!
Maräng i älven?
A gigantic cake?
Lot's of snow, pretty to look at and to photograph, but oh boy am I glad that it's gone now! Hello springtime!
Marengue in the river?
Jag har kommit över an gammal sköld av okej kvalitet, och har börjat att fixa den så att den blir bättre och framförallt, snyggare. Har limmat lintyg på båda sidor och sen målat den på baksidan med hemmagjord färg av pigment och linolja. Skojigt med ett, för mig, lite annorlunda projekt. Ser fram emot att måla framsidan och sy fast en läderkant.
I have come over an old shield of okay quality and has started to remake it a bit, to make it better and most important, better looking. Gluing some linen fabric on, from both sides and then painting it on the backside with homemade paint, made of pigment and linseed oil. Fun with a, for me, different project than I'm used to. Looking forward to painting the front and to sew on a leather edge.
Det oändliga projektet, guldväggen som leder in till badrummet. Påbörjat för över ett år sen...har äntligen bestämt att guldrutorna ska ha smaragdgrönt runt sig, tror att det blir en vacker kontrast.
The endless project, the golden wall leading in to our bathroom. Started over a year ago...and have finally decided to paint emerald green around the golden squares. I think it will be a beautiful contrast.