21 feb. 2015

Mer yllebroderi. More wool embroidery.

Inspirationen fortsatte. 
Detta ska bli ett par pulsvärmare, tänker montera med en fin knapp och en ögla på varje. 
Samma färger på garnet som nåldynan men med rött bakgrundstyg blev det 
en helt annan känsla i detta broderiet. 
Så kul att bara lustbrodera!
*
The inspiration continued.
This will become a pair of pulswarmers when I put a button and a loop on each.
It's the same yarn colours as the pincushion but with the red background fabric 
the embroidery got a different feel to it.
It's fun to do some lustful embroidery once in a while.

11 feb. 2015

Yllebroderi. Wool embroidery.

Plötsligt blev jag inspirerad och broderade en nåldyna. 
Är det skånskt ylleboderi, jag har tittat en del på det, men även på Blekingebroderi, syns det?
*
Suddenly I became inspired and embroidered a pincushion.
But is it Scanian wool embroidery? I have looked at a lot of that lately but also on Blekinge embroidery, does it show?

5 feb. 2015