24 apr. 2015

Nytt vikingatida, kaftanprojekt. New viking age, kaftan project.


Jag har fått en massa fina tyger hemskickade som ska bli en vikingatida kaftan med rysk inspiration. Jag har fått väldigt lösa tyglar men den ska vara manlig i modellen, ha det ljust terracottafärgade ulltyget som bas och de andra som accenter, det handtryckta silket ska vara det mest framträdande pyntet och den ska ha speciella, medskickade spännen att stänga med. Spännena innebär en begränsning i konstruktionen då de använts till kaftaner som knäpps mitt fram så att framstyckena inte överlappar varandra. Jag har forskat en del på olika fynd och kommit fram till en liten sammansmältning av stilar utifrån de material jag tilldelats.
*
I've had a lot of lovely fabrics sent home to me and they will become a viking age kaftan with a lot of rus inspiration. I got a lot to say about the design and construction but... it should be for a man, have the light terracotta coloured fabric as base and the other fabrics as accentual pieces of which the hand printed silk should be the most eye catching, and it should be closed with some clasps that was sent along. The clasps mean that it will be closed in the middle, front, with no overlapping. I've done some research on different findings and come up with a little mix of different styles based on the materials I've been sent.
Här är den skiss jag valt att utgå från men den har justerats lite under arbetet med den verkliga kaftanen. 
Ursprungsmodellen är efter fynden från Moschevaya Balka, inte så viking kan man tycka men de överensstämmer väldigt med de mer fragmentariska fynd man gjort i och i krokarna av Skandinavien som tolkats till kaftanlika plagg.
*
Here is the sketch I have chosen to work after, with a few adjustments during the work with the actual kaftan. The basic model comes from the Moschevaya Balka find. Not so viking one might think but the findings there fits with the more fragmentary finds from closer to, and in Scandinavia, that has been interpreted to kaftan like clothes.

7 apr. 2015

Hur lång tid det tar att brodera och sy en nåldyna. How long it takes to embroider and sew a pincushion.


 Varje nåldyna tog ca. 3h, 52min att göra, Det är ganska lång tid för en liten och enkel sak som en nåldyna men de blev väldigt vackra och de kommer att vara länge. 
Min sambo sa att hade det varit på hans arbete, en byggsvetsfirma, så hade de kostat 2200kr +moms/st. 
Det hade jag gärna velat ha betalt för mitt arbete! ^_^
*
Each pincushion took about 3h and 52min to make. It's a pretty long time for a small and simple thing like a pincushion but they look very pretty and they will last for a long time.
My partner told me what they would cost at his work, a steel construction company, they would have costed 2200SEK+tax for each cushion. 
I would love to get that kind of payment that for my work! ^_^

4 apr. 2015

Vikingatida, isländska, sydda vantar. Viking age, icelandic, sewn mittens.

 Förra året ramlade jag över en intressant artikel från det danska Middelaldercentret om sydda vantar. I artikeln fanns det även information om de isländska Gardarvantarna daterade till 900-talet eller lite senare. De har jag velat prova att göra länge men tidigare har jag bara haft tillgång till halvdåliga foto, ingen analys av vantarna, men nu när jag hade det var det dags att provsy och här är resultatet.
*
Last year I fell over an article from the danish Medieval center, about sewn mittens. In the article there was also information about the icelandic Gardar mittens, dated to the 900s, or a bit later. I have wanted to make those mittens for a long time but I only had some poor photos to work from and no analysis, but now that I had an analysis it was time to try making one, and here is the result.
 Vanten på bilderna är bara en test och därför sydd av fultyg men nu har jag ett fungerande mönster att jobba med. För att vara helt oelastisk så sitter den väldigt bra på handen, jag tänker att det är den väldigt formsydda tummen som bidrar till det.
*
The mitten on the picture is just a test and therefore made by some ugly cloth, but now I have my own working pattern and will make a pair for myself. To be completely inelastic they do fit very well on the hand, I'm thinking it's because of the well shaped thumb.