7 apr. 2015

Hur lång tid det tar att brodera och sy en nåldyna. How long it takes to embroider and sew a pincushion.


 Varje nåldyna tog ca. 3h, 52min att göra, Det är ganska lång tid för en liten och enkel sak som en nåldyna men de blev väldigt vackra och de kommer att vara länge. 
Min sambo sa att hade det varit på hans arbete, en byggsvetsfirma, så hade de kostat 2200kr +moms/st. 
Det hade jag gärna velat ha betalt för mitt arbete! ^_^
*
Each pincushion took about 3h and 52min to make. It's a pretty long time for a small and simple thing like a pincushion but they look very pretty and they will last for a long time.
My partner told me what they would cost at his work, a steel construction company, they would have costed 2200SEK+tax for each cushion. 
I would love to get that kind of payment that for my work! ^_^

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar