20 nov. 2010

Vad jag gör resten av dagen, när jag inte är i praktik...


Smal tubhalsduk av tjockt, olivgrönt garn, så tjockt att den nästan kan stå av sig själv vilket ger goda stylingmöjligheter.
Narrow tube scarf made ​​of thick, olive green yarn, so thick that it almost can stand by itself, which provides good styling possibilities.
Längre tubhalsduk som kan svepas om halsen när det blåser kallt.
Longer tube scarf that can be wrapped around your neck when the wind blows cold.
Jag försöker vara flitig...jag och en god vän ska delta i en julmarknad och då är det trevligt om man har sjyssta grejer att sälja och visa upp. Jag hoppas att jag säljer nog för att täcka bensin och deltagaravgift, annars ser jag det ändå som ett finfint tillfälle att visa upp vad jag kan. Det är väldigt spännande att öva sig i den framtida livsstil som jag har förväntningar om att leva, som ett lapptäcke av eget hantverk (modernt och historiskt), olika projekt, egna och andras (förhoppningsvis att bygga utställningar bl.a), att bli inhyrd för att utveckla grejer åt andra och ev.meningsfyllt deltidsarbete...Nu fylls dagarna av praktik och produktion, jag har bl.a fördjupat mig i tubhalsdukar av olika omfång och vidd, samt en massa pulsvärmare i snygga färger och design, och promenader för själslig vederkvickelse för det är också viktigt. 
I try to be diligent ... I and a good friend shall participate in a Christmas market and then it's nice if one have plenty of great stuff to sell and display. I hope I sell enough to cover petrol and the entry fee, _ nevertheless it is a fine opportunity to show what I can. It's very exciting to practice the future lifestyle that I have expectations to live, as a patchwork of my craft (contemporary and historical), various projects, my own and others (hopefully to build exhibitions among others,), to be hired to develop stuff for others and _ work ... Now my days are filled with internship and production. I have among others, made tubular scarves of different size and width, and a lot of wrist warmers in great colors and designs, and walks for spiritual refreshment, for it is also important.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar