26 nov. 2010

Eftermiddags-Kaffe. Afternoon Coffee (Kaffe trans. coffee in swedish...)

Fassett alltså. Jag har varit på ett föredrag med bildvisning och han är sådär fantastisk som jag hoppades. Kaffe är en slags barndomshjälte för mig, mamma upptäckte honom och lånade hem hans fantastiskt inspirerande böcker, men efter ett tag fick jag ordna det själv, Kaffe Fassett och Thor Heyerdahl blev det då. :o)
Föredraget var på Silkeborg museum här i DK. Utställningen skulle öppna om två dagar så den var inte färdig.
Fassett that is. I have been to a lecture with slides, and he really is as fantastic as I hoped. Kaffe is sort of a childhood hero for me, my mum discovered him and loaned his incredibly inspiring books from the library, but after a while I had to sort it out my self, Kaffe Fasset and Thor Heyerdahl is what I got then. :o)
The lecture was held at Silkeborg museum, DK. The exhibition should open in two days so it wasn't finished yet.

Det var toppen att äntligen få se hans verk i verkligheten, de svarade mot alla förväntningar, och mer. 
It was great to finally see his work for real and they responded to all expectations, and more. 


 Jag återkom senare för att titta på den färdiga utställningen.
Kaffe Fassets verk är otroligt inspirerande, och det var en njutning att lyssna på hans föredrag om hur han tänker och arbetar, väldigt spännande och bekräftande att få uppleva.
I later returned to see the finished exhibition. 
Kaffe Fassetts work are truly inspiring and it was a treat to listen to his lecture about how he thinks and work, very interesting and confirming.

Hej Kaffe.
Hello Kaffe.
Hej Petra.
Hello Petra.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar