1 jan. 2011

Färdigt innan jul. Finished before christmas.

Lite så här kommer den färdiga utställningen att se ut. Några sista monteringar och detaljer samt texterna fattas men strukturen är minsann på plats.
Första delen av utställningen handlar om textilproduktion på järnåldern, Skojiga fakta presenterat på ett kortfattat och pedagogiskt sätt, såklart. ;)
The finished exhibition will look something like this. Some last adjustments and details, plus the texts are missing but the overall structure is in it's place.
First part of the exhibition is about textile production during the iron age, fun facts presented in a short and educational way, of course. ;)

Sista delen handlar om de färdiga produkterna, dvs fynden med kopior av dräkter från Tyskland-på-gränsen-till-Danmark, och Danmark.
Last part is about the finished products -the findings, with replicas of clothes from parts-of-Germany-that-used-to-be-danish, and from Denmark.
Hemma så hanns det med en del nålbindning också. 7 par halvvantar och pulsvärmare :o)
At home there was time for some needlebinding too. /pairs of pulswarmers and half mittens. :o)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar