30 juni 2014

Tønsberg medeltidsfestival 2014. Tønsberg medieval festival 2014.

Det är viktigt med rätt fotställning när man syr.
Efter att helt medvetet valt bort alla älvor, féer, Bumbibjörnsmänniskor(människorna i Bumbibjörnsvärlden, en slags medeltid), prinsar, prinsessor mm. så är detta vad som blev över bland mina foto, en slags medeltidsmarknad. :)
*
After deliberately choosing not to show all the elf's, fairy's, bumbibearhumans(the humans in the Bumbibear world, some sort of medieval time), princes, princesses etc. this is what is left among my photos from the event, some kind of medieval market.
Utsikten från mitt tält, lägerkamrater som tar del av attraktionerna.
*
The view from my tent, some of my camp compadres taking part of the festival attractions.


 Superfina griskultingar.
*
Super nice piglets.
Snuttegull! <3 br="">*
Adorable! <3 font="">

 Lite snygga grejer från ett av husen i bygdeparken. (Ingen info om föremålen fanns...) Barnvagnstäcket hade ett galet bandbroderi och skåpet var massivt som en hel borg. Trevligt att de höll åtminstone ett av husen öppet, alltid spännande att få se gamla hus inifrån.
*
Some nice stuff from one of the old houses in the open air museum where the festival is at. (No info about the different objects was available...) The cover in the pram had a crazy embroidery of bands and yarn and the cupboard was as massive as a fortress. It was really nice that they had, at least one of the houses open, it's always interesting to see the inside of old buildings.
 Jättefin sprangning!
*
Lovely sprang work!
En ny bekantskap som var så vänlig och visade mig hur man knyter nät.
*
A new friend that tought me how to tie nets.
Okej då, jag kan inte låta bli att ta med en av Bumbibjörnsmänniskorna, han den onde Hertig Torulf :D
*
Okey, I cant resist to show you one of the humans from the Bumbibear universe. Looks just like the evil one, the Duke Igthorn. :D 
*
Avslutningsvis kan jag säga att det här eventet var ett av de märkligaste jag varit på, en blandning av fantasy/viking/medeltid/fantasy/amatörteater/lokala entusiaster/fantasy/pensionärer/kids/fantasy. Jag tror att det kan ha en ljus framtid under en annan rubrik än "medeltidsfestival", kanske "Äventyrsfestival" hade passat bättre, det lovar mycket som detta evenemang kan hålla och det hade gjort att det skiljde sig på ett positivt sätt från andra medeltidsevents.
*
Finally, I can say that this event was one of the strangest I've been on, a mix of fantasy / viking / medieval / fantasy / amateur / local enthusiasts / fantasy / seniors / kids / fantasy. I think it may have a bright future under a different heading than "medieval festival," perhaps "Fairytale Festival" had been better, it promises a lot that this event can hold, and it would have differed in a positive way from other medieval events.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar