29 apr. 2010

We need results!


Jahaa! Ska man ha gjort färdigt alla terminens skoluppgifter och lämnat in dem innan man kan få examensuppgiften!? Jaja, men då sätter vi väl igång då. Det blev en studie i Munkabälte, fast på ett lite nytt sätt, inga mormoraktiga dukar här inte!
Oh! Should I have completed all the semester school assignments and submitted them before I can get the exam assignment!? Well , let's get started then. It was a study in Munkabälte (swedish name of aweaving technique...) , though in a slightly new way, no grandmother tablecloths here!


Det lilla provet i mohairgarn kunde nästan nå runt min modellgubbe och fick därför illustrera min idé att man kan använda munkabälte till mysiga sjalar.
The small sample in mohair yarn could almost reach around my model man and therefore got to illustrate my idea that one can use the technique of Munkabälte for cozy scarves.


Eller så kan man anspela på Big Knit-trenden med lite Big Weave och jobba med tjockt ullgarn.
Or one could allude to the Big Knit-trend with a little Big Weave and work with thick wool yarn.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar