12 juli 2012

Halsingarnas träningshelg 2012 Halsingarna trainingweekend 2012.

 Idylliskt värre. :o)
Idyllic :o)
 
Rickard kommunicerar.
Rickard is communicating.

Hallå!
Hello!
 
Dags att brottas! :oD
Time to wrestle! :oD

Nålbindning med Halsinga-sköldar i bakgrunden.
Needlebindning with some Halsinga-shields in the background.
 
Resterna efter en foto-session för en ny kokbok av Daniel och Hanna, om vikingatida matkultur.
Leftovers after a photosession for a new cookbook of Daniel and Hanna, about vikingage foodculture.
 
Slappt på lördagseftermiddagen.
Loose on saturday afternoon. 

Mitt kisshörn, vackert!
My own peeing corner, pretty!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar