27 maj 2014

Jubileumsutstilling. Eiker vevklubb 30 år. Anniversary exhibition. Eiker weaving club 30 years.

Eiker vevklubb firar 30 års jubileum.
 På Fossesholm Herregård i Vestfossen, i anslutning till klubbens lokaler kan man nu beundra en del av allt det fina som klubbens medlemmar gjort genom åren.
*
 Eiker weaving club celebrates its 30th anniversary. On Fossesholm Herregård in Vestfossen, Norway, adjacent to the club's premises, one can now admire some of all the fine things that the club members have made ​​over the years.
Under alla dessa år av gemensam vävglädje och skaparkraft så har de aldrig haft en utställning och visat upp sina verk, förrän nu.
*
 During all these years of shared weaving joy and creativity, they have never had an exhibition to present their work, until now.
Alla utställda föremål är gjorda av klubbens medlemmar och i privat ägo. 
Vissa är gjorda som enskilda projekt andra som gemensamma.
*
 All exhibited objects are made by club members and privately owned.
Some are made as individual projects others as joint projects.

Vissa verk är nya, andra är gamla. Några med spår av kärleksfullt bruk, t.ex. den blå pläden med hål i, uppklippt av väverskans son, när han var liten för länge sen. Alla vävnader har en historia och det ska jag försöka förmedla genom utställningens utformning.
*
Some works are new, others are old. Some traces of loving use, such as the blue blanket with holes, cut open by the weaver's son when he was a little boy, many years ago. Every textile has a story and I will try to tell this through the exhibition design.
På Fossesholm Herregård i Vestfossen, i anslutning till klubbens lokaler kan man beundra allt det fina. Vernissagen sammanfaller med Fossesholms säsongsstart den 1 juni 2014, kl.12-16.
Därefter är den öppen när vävklubben är öppen, sommaren ut; onsdagkvällar från ca. 18.30, eller när det är folk i klubben, särskilt på helgerna. Vi sätter ut en skylt på gårdsplatsen.
Obs! Klubben är full, inga nya medlemmar får plats och alla utställda föremål är i privat ägo. :o)
*
At Fossesholm Herregård in Vestfossen, Norway, adjacent to the club's premises, one can admire all the fine things. The opening coincides with Fossesholm's seasonal start, June 1, 2014, 12 am-16 am.
 Thereafter it is open when the weaving club is open, the summer out; Wednesday evenings from approx. 18:30, or when there are people in the club, especially in weekends, we put out a sign in the courtyard .
Note The club is full, there isn't room for any new members and all the exhibited objects are privately owned and not for sale. : o)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar