27 juni 2016

Turen till Telemark och de vikingatida brynstenarna, del 2. The trip to Telemark and the viking age whetstones, part 2.

Vi började gå nerifrån vägen, uppför bergssidan, stigen var smal och ganska brant, plötsligt ändrade marken karaktär, jag tittade upp...
*
We started walking from our car by the road, up the mountain, the path was narrow and steep, suddenly the ground changed character and I looked up...
...och detta var vad jag såg! Massor av brynstenar!
*
...and this is what I saw! Lots of whetstones!
Ett berg av brynstenar! Ett ganska brant berg, åtminstone för en skåning.
*
A mountain of whetstones! A pretty steep mountain, at least if you come from Scania.
Enorma mängder av sten.
*
Just wast amounts of stone.
Vi stannade ganska länge där uppe, njöt av utsikten, plockade bland stenar, klättrade.
*
We stayed up there for quite a while, enjoying the spectacular view, picking amongst the stones, climbing.
Usch så högt!
Jag vågade inte klättra, stenarna var glatta och gled på varandra, jag höll mig till stigen.
*
Uergh! So steep!
I didn't dare to climb around much, the rocks where slippery and slid against each other.
Tänk att något kan växa här.
*
Imagine that something can accually grow here.
Gissa bajset.
*
Guess the poop.
Vi fikade också, fick smaka på rysk, rökt trådost som var jättegod.
*
We had a snack too. Got to taste russian, smoked string cheese and it was delicious.
 Om du någon gång är i Ryssland, köp den.
*
If you ever go to Russia buy some.
Över och ut.
*
Over and out.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar