31 jan. 2015

Skjoldehamnshättan, dat. ca.1000-1200. The Skjoldehamn hood, dat. ca.year 1000-1200.

Detta är en tolkning av Skjoldehamnshättan, del av Skjoldehamnsdräkten, ett gravfynd från norra Norge. 
Personen som beställt hättan hade redan tyg till den och ville att den skulle vara längre än originalet, så lång att den gick ner till armvecken på sidorna.
Originalet kan man läsa mer om i en avhandling från 2009, av Dan Halvard Løvlid. I avhandlingen är olika delar av gravfyndet C-14daterat till ca. år 1000-1200. Läs själva här.
*
This is an interpretation of the Skjoldehamn hood, part of the Skjoldehamn outfit, a grave finding from the north of Norway. The person that ordered it already had a fabric for it, and wanted it to be longer than the original, so long that it reached the elbows on the sides.
You can read more about the original in a masters thesis from 2009, by Dan Halvard Løvlid, but it's only in Norwegian. In the thesis some parts of the find has been C-14dated to approximately year1000-1200. Find the thesis hear.  
Originalet har en väldigt speciell form, uppe på huvudet har den en tuppkam, som om själva huvan varit för stor och man bara sytt in den från rätsidan utan att klippa bort överflödet. Jag gjorde denna så att den passade direkt och hoppade alltså över tuppkammen. För att sy samman delarna använde jag kaststygn från rätsidan liksom på originalet. På baksidan av originalet, uppe på hättdelen, finns det en tjusig och praktisk dekorsöm som syr ner sömsmånen samtidigt på båda sidorna, smart och snyggt. Jag blev så fascinerad att jag valde att använda den på alla sömmarna. Ovan kan man se utsidan med kaststygn och dekorsöm, nedan kan man se insidan.
*
The original hood has a very special shape with a comb on top of the head, like the hood was to big and they just changed with some stitching without cutting the excess material off. I made it without the comb so it fitted well from the start. To sew the different parts together I used whip stitch from the right side, as the original. On the back of the original hood there is a fancy decorative stitch that sews down the hem, both sides at one, very clever and nice looking. I got so fascinated by the stitch that I used it on all the seems. Above one can see the outside of the seem, and below one can see the inside.
Hättan har två flätade knytsnören fastsydda, när huvan är uppe sitter de strax nedanför öronen ungefär. Snörena är flätade av fyra trådar i en sk. piskfläta, mao. ett slungat band, i två färger, den är avslutad med en liten strut av grönt, valkat tyg. På originalet är snörena fastsydda lite fult på utsidan, så gjorde inte jag.
*
The hood has two strings to tie it with, when the hood is up they are placed a bit below the ears. The strings are braided with four strands, a so called whipcord braid, in two colours. It is finished in the end with a little cone of green, fulled fabric. At the original the strings are attched a bit ugly on the outside, I didn't do that.
Utsidan.
*
Right side.
Insidan.
*
On the inside.
*
På grund av knytsnörena kan man styla huvan på olika sätt, om det blåser kallt t.ex. kan man knyta åt så att den sitter stramare runt hals och ansikte, väldigt praktiskt.
*
Because of the strings you can style the hood in different ways, f.ex if it's cold and windy, one can tie it tighter around the neck and face, very practical.


Eller inte.
*
Or not.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar