28 apr. 2017

Vikingakläder till en 1-åring. Viking clothing for a 1 year old.

Vad vet vi om barnkläder på vikingatiden? Nästan ingenting! Man kan titta på olika källor och dra vissa slutsatser. När man ska ta reda på vad barn hade på sig då, så tittar man ofta, precis som med de vuxna, på gravfynd, och det hela blir ganska ledsam forskning. En av de bäst dokumenterade barngravarna är den s.k. Birkaflickan, (+annan länk) som har fått med sig fina gravgåvor som antagligen visar hennes föräldrars sociala status, en viktig ledtråd. Jag har utgått från att barn under vikingatiden hade enkla kjortlar när de var små och att de, när de blev äldre fick kläder som liknade de vuxnas kläder i modellen, vilket var vanligt i ett längre perspektiv. 
*
What do we know about children's clothing during the Viking Age? Not much at all really! One can look at different sources and draw some conclusions. When one is researching to find out more about what children wore during this period one often looks at finds from children's graves and it's quit a sad research to make. One of the best documented children's graves there is in Sweden is the so called Birka girl, (+other link, also in Swedish ) who have some lovely grave gifts who supposedly shows her parents social status, an important clue. I have supposed that children during the viking age wore simple kyrtles when they where small, and that they, when they got bigger got clothes looking more like grown ups clothes, which was common in a longer historical perspective.

Jag valde det mjukaste ylletyget jag hade, en liten bit äppelgrönt tyg med ena sidan uppruggad, som jag köpte för mer än 15 år sen på ett medeltidsevent på Glimmingehus. Stycket räckte precis till den lilla kjorteln men de olika bitarna är inte trådrakt klippta därför är den uppruggade ytan vänd utåt så att det inte ska se skevt ut. För att spara på tyget består kjorteln endast av fyra bitar, fram- och bakstycke samt ärmar. Fram- och bakstycke är A-linjeformade så inga sidkilar behövdes för att skapa rörelsevidd. Jag valde att sy med ett relativt tjockt och mjukt garn så att alla sömmar skulle bli så behagliga som möjligt.
*
I chose to use the softest woolen fabric I had, a small piece of apple green fabric with one side brushed, that I bought for more than 15 years ago at a medieval event at Glimmingehus in Sweden. The fabric was just enough for the kyrtle but the pieces are not cut following the grain of the fabric so the brushed side is outwards. To save fabric the kyrtle consists of only four pieces, a front and a back piece + sleeves. Front and back piece are A-shaped so no side gores was needed to create width. I chose to sew with a, reltively thick and soft woolen yarn so that all the seems would be as comfortable as possible.
För att bli mer pyntad sydde jag på en bit tunnt ylletyg i halsen. Jag valde ull framför silke för att eventuellt dregel och matspill inte skulle synas så mycket eller lämna några spår efter tvätt. För att ändå matcha sina föräldrars blingighet broderade jag med stjälksöm runt kanten på halsdekoren...jag broderade med växtfärgat silke. Det blev även silkeapplikationer och broderi längs ärmkanten, då kan barnet själv titta på och bli fascinerad av, silkets lyster.
Åh just det, jag nålband även en liten hätta och ett par strumpor till den lilla outfiten. Nålbundna strumpor finns det belägg för men hättan är helt och hållet min egen design inspirerad av senare tiders barnhättor, och jag valde det helt ohistoriska ,men fantastiska garnet Hemp Tweed från Rowan Yarn, för det har jag gått och kärat ner mig i för det är mjukt och det har en fin lyster och det är underbart att nålbinda av. 
*
To be more decorative I put a piece of thin, purple wool fabric around the neck. I chose wool instead of silk for this because it would be more practical if there is spilling and drooling and such. Yet, to match the blinginess of the parents viking kit I embroidered with plantdyed silk thread around the neckpiece. As it happens I also put some silk applications and embroidery around the sleeve edges so that the little one can see it and feel it and enjoy the luster of the silk.
Oh, and I also needlebound a small cap and a pair of socks for the little outfit. There are evidence of needlebound socks but the cap is purely my own design based on later children's caps and I chose to use the completely unhistorical yarn Hemp Tweed from Rowan Yarn because I'm a bit in love with it because it's soft and has a lovely luster and because it is really lovely to needlebind with.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar