7 nov. 2011

Historisk klädkurs. Från fynd till färdigt plagg. A historical clothing class. From archeological finding to finished garment.


Kursdeltagarna! 
 Course participants!
Målet var att alla skulle kunna läsa om fynd i en bok och sen göra något vettigt utifrån det. Alltså hade vi bland annat vävanalys och sömnad på schemat, viktiga pusselbitar för att förstå vad man läser om och för att kunna göra kloka val under hela processen tills man har ett färdigt plagg. 
The goal was to be able to read about archeological textile findings and make something usefull out of that information. Therefore we had, for example weaving analysis and sewing on the schedule, important pieces of knowledge to understand what one is reading about and to be able to make wise decisions during the process until one have a finished garment.

Flitiga kursdeltagare i olika ålder.
Diligent participants of different ages.

Har man riktig tur så slutar dagen med en efter-kursen-fest med skägg!
If one is really lucky, the day ends with a after-class-party with beards!
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar