2 apr. 2013

Hamar middelalderfestival 2012, Norge. Hamar medieval festival, Norway


 Gos! Kos!
Cuddle!

 Inne i den gamla kungsgården, nu ett museum.
Inside the ancient royal farmhouse, now functioning as a museum.


 Den inglasade kyrkoruinen skymtar fram.
The glassed church ruin glimpses ahead.
 Och här är den.
And here it is.
Utsikten från mitt tält.
The view from my tent.
 Kanonrök.
Gunsmoke.
Sista kvällen i Hamar, en vacker himmel.
Länk till Hamar Middelalderfestival.
Last night in Hamar, a beautiful sky. 
Link above.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar