2 apr. 2013

Trondheim vikingamarknad 2012, NO. Trondheim viking market.

För att komma till Trondheim, från där jag bor med bil, måste man köra över fjällen. Man når och passerar trädgränsen vilket är en exotisk upplevelse för en skåning.
To get to Trondheim from where I live with car, you have to drive over the mountains. One reach and pass, the treeline, an exotic experience for a Scanian like me.
Väl framme är alla busiga och glada, ja man kan säga att det var en busig marknad.
Well there everyone is mischievous and happy, yes one can say it was a mischievous market.


 Gulligaste vikingabarnen kollar på kampuppvisningen.
The cutest vikingchildren watching the fight show.
 Här följer en rad väl utvalda kampbilder. :o) Kampgruppen heter Vikverir och trots bilderna här är de en av de allra bästa kampgrupperna ever.
Here follows a row of well selected fightingpics. :o) The fighting group is called Vikverir and is, despite the pictures here, one of the very best fighting groups ever.
Star wars-känsla.


Varje dag framför mitt marknadsstånd avhölls en glimabrottningskurs, väldigt skoj att titta på . :o)
Every day in front of my stall there where a glima fighting class, very fun to look at. :o)


 Vart man än gick stötte man på härolden som med väldig stämma och lååånga ben spred budskapet om diverse aktiviteter på marknaden. 
Everywhere one went one encountered the Herald who, with his mighty voice and looong legs spread the word about various activities on the market.

Bränning av keramik. 
Firing/baking of ceramics
 Åh så tramsiga och imponerande lekar. :oD Snöret går mellan de privatare delarna på den manliga kroppen.
Oh such silly and impressive games. :oD The string runs between the more private parts of the male body.
 
Med en kort pinne mellan benen ska man hoppa väldigt högt för att slå ner kniven från den långa pinnen. 
With a short stick between your legs one should jump really high to hit the knife down from the stick.

 Fängslad av trummande och strupsång.
Intrigued by drumming and throat singing.
Festen på lördagen avslutades med bar hud, men om man vill se dylikt får man åka dit.
The party on saturday night ended with some bare skin but if one wants to see such, one will have to go there.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar