22 aug. 2013

En tolkning av Sköldehamnstunikan. An interpretation of the Skjoldehamn tunic.

Här är min första tolkning av en av Sköldehamnstunikorna. Den har legat som ett UFO i 5 år(!!) men i våras tog jag äntligen tag i den igen och kunde avsluta. Det enda som fattades var krage, halslapp och att sy upp kanterna, men så är det med vissa projekt, de tar tid att avsluta, av olika skäl. Som sagt, denna påbörjades för 5 år sen och är baserad på den information jag hade tillgänglig då. Nu vet jag mycket mer, mest från avhandlingen "Nye tanker om Skjoldehamnfunnet. Masteroppgave i arkeologi." av Dan Halvard Løvlid som är väldigt omfattande och därmed även väldigt spännande, läs den här. Läs! Läs! :oD
Here's my first take on one of the Skjoldehamn tunics. It has been laying as a UFO in about 5 years (!!) but this spring I finally started working on it again and could finish. The only thing missing was a collar, neck patch and to sew up the edges but so it is with some projects, they take time to complete, for various reasons. That said, this started about 5 years ago and is based on the information I had available then. Now I know much more, most of this dissertation "Nye tanker om Skjoldehamnfunnet. Master thesis in archeology." by Dan Halvard Løvlid that is very comprehensive and therefore very exciting, read it (altough it's only in norwegian...). Read! Read! : oD
Halsen med krage och överlappande "halslapp" knäppt med en pärla som knapp. Nu vet jag att pärlan originalt var av silver och satt fast i halslappen istället för omvänt som jag gjort här, men men, denna pärlan är av glas. Originalt var kragen och halslappen av randigt tyg men när jag tittade bland mina tygrester fanns det bara rutiga bitar. Tunikan i övrigt är gjord av tjock men inte stickig vadmal i blågrått.
The neck collar and the overlapping "neck patch" buttoned with a bead. Now I know that the bead originally was made ​​of silver and was attached to the neck patch instead of reverse as I have done here, this bead is made ​​of glass. Originally the collar and neck patch were made of striped fabric but when I looked amongst my fabric scraps there were only plaid pieces. The tunic is otherwise made ​​of thick but not scratchy vadmal in a blue-gray colour.
Något som jag är extra nöjd med är sidkilarna, hopsydda av flera smalare kilar och rundade i toppen på ena sidan som på illustrationerna man kan se här, som var den information jag hade att tillgå när jag påbörjade projektet. 
Something I am especially pleased with is the side gussets, sewn together by several narrower pieces and rounded at the top on one side as on the illustrations you can see here, which is the information I had available when I started the project.
 Här modellar personen som den är gjord för, nöjd efter många års tålmodigt väntande. :o)
Here, the person it is made for is modeling in it , satisfied after many years of patient waiting_ : o)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar