29 mars 2014

Osebergsmössan. The Oseberg Hat.

Osebergsmössan? Vilken Osebergsmössa?
The Oseberg Hat? What Oseberg Hat?
Känner ni igen den nu?
Do you recognize it now?
Men nu då, nu vet ni vilken mössa jag menar, den från Osebergsvagnen såklart.
Den här mössan är önskad/designad av den fina mannen. Han ville ha en sån mössa som mannen på bilden har, en mössa som går snett ner över öronen och är längre i nacken, i nålbindning + att han ville ha den i den bubbliga nålbindningen, så då fick han det. :o)
But now you know wich hat I mean, the one from the Oseberg waggon of course.
This hat is designed/wished for, by the very fine man. He wanted the same kind of hat as the man on the waggon has, a hat that goes diagonally over the ears and is longer in the neck, in needlebinding + it should be in the bubbly needlebinding, so that's what he got. :o)
Nöjd.
Pleased.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar