22 aug. 2014

Kurs i vikinga- och medeltida dräktsömnad. Course in viking and medieval costume making.

När jag undervisar försöker jag leva upp till varje deltagares förväntningar och idéer genom att vägleda och inspirera. Därför vill jag inte ha för många deltagare på varje kurs, då har jag inte riktigt tid att hjälpa alla så mycket som jag själv önskar för att känna att jag gjort ett bra jobb. Bilderna som följer speglar var och en av deltagarnas idéer och projekt.
When I teach, I try to live up to each participant's expectations and ideas by guidance and inspiration Therefore, I don't want to have too many participants on each course, then I do not really have time to help everyone as much as I want to feel like I've done a good job. The pictures that follow reflect each of the participants' ideas and projects.
 Här handsys det en vit linneskjorta att ha närmast kroppen. När den är färdig kommer den att bli en del av en dräkt som passar til skiftet 12-1300-tal.
 Here a white linen shirt is handsewn to be worn closest to the body. When it is completed it will become a part of an outfit that fits to the shift 12-1300's.
Denna flitiga deltagaren valde att sy alla de "osynliga" sömmarna på maskin och hann sy både en underklänning i lin och en överklänning i ull.
This diligent participant chose to sew all the "invisible" stitches on the sewing machine and managed to sew both a dress in linen, and an over-dress in wool.
Några deltagare har läst på innan de kommer, detta är en tolkning av den ena Skjöldehamnstunikan och ska användas på olika lajv och några marknader.
 Some participants have studied before they come, this is an interpretation of one Skjoldehamn tunic and will be used in various live roleplaying situations and also some markets.
Vissa är med på flera av mina kurser för att de ska kunna sy både en medeltida och en vikingatida dräkt, i den ordningen.
 Some being participants on several of my courses in order to be able to sew both a medieval and a Viking Age outfit, in that order.
Provning och fotografering.
 Testing and photography.
Skjöldehamnstunikan tillsammans med en Skjöldehamnshätta med påsatt strut, efter dräktmakarens eget önskemål, under en konsert på vikinga- och medeltidsmarknaden på Rollag bygdetun.
 The Skjoldehamn tunic along with a Skjoldehamn hood with attached lirepipe, after the costume maker's own wishes, during a concert at the Viking and medieval market at Rollag Bygdetun in Norway.
Här är en enkel dräkt som är så enkel och bondig att den med lite olika styling fungerar till det mesta av medeltiden, och dessutom är funktionell i olika väderlek, precis så som tillverkaren/ägaren ville att den skulle vara.
 Here is a simple costume that is so simple and farmer like in style that it, with slightly different styling works for most parts of the Middle Ages, and in addition is functional in different weather conditions, just as the producer / owner wanted it to be.
Två perioder möts i en bild. 
Till vänster en enkel linklänning i snitt från skiftet 12/1300-talet, det var för varmt att ha på den ärmlösa överklänningen som också hann sys under veckan, och jag frågade inte om den enkla, ärmlösa underklänningen...
Till höger en klassisk vikingaensemble, vit linneunderklänning med långa ärmar och en vackert lavendelblå hängslekjol över, skålspännena är lånade.
 Two periods meet in one image.
To the left, a simple linen dress in a model from the shift 13/1400th century, it was too hot to wear the sleeveless dress that also was sewn during the week, and I didn't ask about the simple, sleeveless under dress ...
To the right, a classic Viking ensemble, white linen dress with long sleeves and a beautiful lavender blue apron dress , the tortoise brooches are borrowed.
Och bakifrån. 12/1300-tals klänningen är moderiktigt lång så att den går ut lite på marken runt omkring men inte för lång för att gå med, det är däremot överklänningen som inte kom med=den är ännu mer modern och lite lyxigare. Även hängslekjolen är lång nog att släpa lite i marken, väldigt elegant vid vackert väder.
 And from behind. 13/1400th century dress is fashionably long so that it goes out a bit on the ground around it, but not too long to walk with, that is however, the over dress that did not make it to the market because of the warm weather = it is even more fashionable and luxurious. Also the apron dress is long enough to lay out on the ground behind, like a train , very elegant in fine weather.
Två deltagare från kursen i våras dök upp i sina fina kläder. Ovan en grön hängslekjol med intrikata, nedsydda veck, inspirerade av Køstrupfyndet från Danmark. Hela hängslekjolen syddes även för att passa med bunadsblusen så att det hela går att använda som en vacker festdräkt med folklig och historisk inspiration, kanske något för 17 maj?
 Two participants from the course during spring, appeared on the market in their lovely outfits. Above a green apron dress with intricate, sewn down pleats, inspired by the Køstrup find from Denmark. The apron dress was also sewn to match the norwegian bunad blouse so that it can be used as a beautiful festive outfit with folk art and historic inspiration, maybe something for May 17, the national day of Norway?
*
Nedan, en sagoberättare som hann sy massor av olika kläder, framför allt för att användas till vardags eftersom historiska kläder är så snygga. På bilden en kappa i röd diamantkypert till nutidskläder, väldigt klädsamt.
 Below, a storyteller who made lots of different garments, mainly for use in everyday life since historic clothes are so stylish. In the photo a lady's coat in red diamond twill worn with contemporary clothes, very becoming.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar