10 apr. 2013

Fotevikens vikingamarknad 2012.

Efter Trondheim reste jag hela långa vägen ner till södra Skåne, för att, som vanligt, delta i Fotevikens vikingamarknad, och som vanligt var det väldigt skoj. :o)
After Trondheim I went all the way down to southern Scania, to participate as usual, in Foteviken viking market, and as usual it was a lot of fun.

Först regnade det, det var trååååkigt! Och kallt!
At first it rained and it was booooring! And cold!
Men när det slutade regna så var allt precis som vanligt igen. :o)
But when it stopped raining everything was exactly as usual again. :o)


Seriösa benlindemärken på benen. 
Serious marks after legwraps on the legs.
På vägen hem från Fote var vi tvungna att stanna och ha ett litet photoshoot med den enorma grävmaskinen. Det är viktigt att ha "Der Humpink" i huvudet när man ser de bilderna. Tyvärr hade vi inga rosetter med oss...
On the way home from Fote we had to stop and have a little photoshoot with the huge digging machine. It is important to have "Der Humpink"(link above) in the head when you look at this pics. Unfortunately we didn't have any bows and ribbons with us...
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar