21 juni 2013

Tolkning av Euravanten. Interpretation of the Eura mitten.


Under våren hade jag nöjet att nålbinda de här vantarna. Designen är efter ett vikingatida fynd från Eura, Finland, men färgerna är annorlunda. Fyndet består av ett fragment, hittat i en kvinnograv, som är stort nog att kunna tolkas till att det varit en vante, och stort nog att tydligt visa att den vanten varit randig. Spännande med arkeologiska fynd som har så skojig design. Originalfärgerna har varit röd och gulrandigt med röd tumme och blå manshett, väldigt viking!
During spring I had the pleasure of needlebinding these mittens. The design is from a viking age find from Eura, Finland but the colours are different. The finding consits of a fragment, found in a female burial, that is big enough to be interpreted to have been a mitten, and big enough to clearly show that it has been striped. Exiting, I think, with archeological findings with such a fun design. The original colours were red and yellow stripes, red thumb and a blue cuff, truly viking!
Above you can find a link to another article about the same find.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar